Chính Sách Giao Hàng

Benzy kính gửi Quý Khách Hàng chính sách giao hàng như sau:
Địa Điểm Phí Giao Hàng Thời Gian Giao Hàng
Thành Phố Hồ Chí Minh Miễn phí Trong vòng 24h
Thành Phố Thủ Đức Miễn phí Trong vòng 24h
Tỉnh/ Thành phố khác Theo phí giao hàng của đơn vị vận chuyển Trong vòng 72h
 

Tin Bài Liên Quan

MENU

Hệ Thống Đang Xử Lý, Vui Lòng Chờ ...